Deze workshop bestaat uit drie onderdelen

1. Kennismaken met lobbyen 
Bij dit onderdeel wordt ingegaan op de belangrijkste aspecten van lobbyen. Waar liggen de kansen? Welke boodschap gaat u overbrengen? Wie gaat u benaderen en wanneer? Hoe werkt beïnvloeding? En hoe maakt u verbinding met uw gesprekspartner?

2. Investeren in Zichtbaarheid en Beleidsbeïnvloeding
Investeren in zichtbaarheid en beleidsbeïnvloeding zijn geen activiteiten die uitsluitend rond verkiezingstijd aandacht zouden moeten krijgen, maar eigenlijk heel regelmatig. Verkiezingstijd is wel een mooie aanleiding om een nieuwe start te maken. In verkiezingstijd zijn politici graag bereid om met u in gesprek te gaan. Dat betekent dat uw organisatie volop kansen heeft om prioriteiten en standpunten onder de aandacht te brengen bij de kandidaten en bij hen op het netvlies te komen.

In dit deel van de workshop wordt gezamenlijk uitgewerkt hoe dit slim kan worden aangepakt. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn: wat kunt u doen aan het verbeteren van de zichtbaarheid van uw organisatie? Hoe werkt beïnvloeding? Hoe overbrugt u de verschillende standpunten? Waar zit de vrije ruimte? En welke voor- en nadelen heeft het inzetten van media?

 3. Meebewegen in de Campagne en de Coalitievorming
Gemeenteraadsverkiezingen zijn een soort beauty contest waarbij de partijen zoveel mogelijk kiezers aan zich proberen te binden. Ze zijn stevige concurrenten van elkaar. Na de verkiezingen begint er een nieuwe fase. Er moet worden samengewerkt. Dit begint met de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie. Hier worden de belangrijkste beleids- en financiële afspraken voor de komende vier jaar gemaakt.

In dit onderdeel van de workshop verkennen we hoe die onderhandelingen verlopen en hoe je ondanks het feit dat dit achter gesloten deuren plaatsvindt, toch invloed kunt uitoefenen. Ook verkennen we waar de kansen en mogelijkheden liggen.

Door deelname aan de workshop ‘Lokale lobby’ beseft u meer dan ooit dat lobbyen kansen biedt. U krijgt basiskennis mee en aan de hand van voorbeelden (van collega’s) kunt u zelf aan de slag. Uiteraard krijgt u ook een aantal handige tips.

Locatie

wijkcentrum Blixems

Ouverture 2
5629 PV Eindhoven

Contactpersoon

Sociaal Werk Nederland

Tarieven

  • Alleen voor leden: € 100

    ex BTW