Van 10.00 uur tot 12.00 uur met aansluitend een broodje

Verkenning collectieve FG rol (op brancheniveau)/brainstormsessie
Vanuit de branche willen we in collectiviteit diverse privacy diensten aan onze leden gaan bieden. U kunt dan denken aan een gezamenlijke FG rol en een speciaal voor de branche ontwikkelde toolkit. Het idee is dat één functionaris de collectieve FG rol voor onze leden gaat invullen. U hoeft dan zelf geen FG meer aan te stellen of individueel een adviseur in te huren. Een voor onze branche op maat gemaakte toolkit kan hiervan onderdeel uitmaken. Deze toolkit kan bijvoorbeeld bestaan uit: een oplossing voor de meest voorkomende privacyvraagstukken op brancheniveau, templates voor verwerkersovereenkomsten, registers van verwerkingsactiviteiten, een model voor het uitvoeren van PIA’s en protocollen etc…..

Programma:

  • Voorstellen en stand van zaken op organisatieniveau op het gebied van privacy en AVG, hoe ver zijn jullie? Wat weten jullie al over de verplichtingen uit de AVG?
  • Uitleg 8 belangrijkste thema’s uit de AVG op hoofdlijnen
  • Nadere toelichting rol FG
  • Dialoog; wel of niet verplicht voor mijn organisatie?
  • Dialoog over FG rol en collectief aanbieden van de FG en een toolkit
  • Voordelen en nadelen van collectief, op brancheniveau of regionaal?
  • Inventariseren hoe organisaties erin staan. Wat is er nodig? Wat zijn jullie bereid bij te dragen?
  • Afronden en tijd voor een broodje

Locatie

Sociaal Werk Nederland

Contactpersoon

Sociaal Werk Nederland

Tarieven

  • Gratis: € 0