Beroepskrachten in de voorschoolse educatie moeten taalniveau 3F gaan beheersen, op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. Dat geldt met ingang van 1 augustus 2019 voor beroepskrachten in de G-overig (kleine gemeenten). Deze gemeenten ontvangen in 2017 en 2018 extra budget voor het realiseren van dit hogere taalniveau. De G37 en G86 (grote en middelgrote gemeenten) hebben hier al eerder aparte bestuursafspraken over gemaakt en budget voor gekregen.

Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang nodigen u uit voor een regiobijeenkomst over taalniveau 3F in de voorschoolse educatie.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor leidinggevenden van kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen die voorschoolse educatie aanbieden in de kleine gemeenten.

Locatie

Het Kulturhus Hasselo

Henry Woodstraat 62
7558 CP HENGELO

Contactpersoon

Eline Kolijn

Tarieven

  • Kosteloos: € 0