Het programma voor het OPOF van 6 maart is bijna rond … het belooft weer een dag te worden volop inspiratie … we starten om 10 uur (inloop vanaf half 10), bij Hogeschool Domstad, Koningsbergerstraat 9 te Utrecht. Wat hebben wij voor u in petto?

Sociaal Werk Nederland heeft de afgelopen jaren, namens haar leden, samen met vakbonden en beroepsverenigingen in het programma Sociaal Werk Versterkt hard gewerkt aan versterking van het vak en het vakmanschap van de sociaal werker. 14 maart is de dag van de sociaal werker. Dan presenteren we het (allereerste) beroepscompetentieprofiel van de sociaal werker, de beroepscode en het register Sociaal Werk. Edwin Luttik, beleidsadviseur Kwaliteit & Professionalisering bij Sociaal Werk Nederland, geeft vast een voorproef en een inkijkje in de producten die zijn gerealiseerd. En gaat graag in gesprek hoe deze producten in de praktijk benut kunnen worden om het vakmanschap van sociaal werkers daadwerkelijk te stimuleren.

Grote publiekstrekker, zo verwachten wij, is Ina Smittenberg. Ina is psycholoog en organisatie-adviseur en schreef onlangs het boek Organitopia. Hierin beschrijft zij waarom het in veel organisaties vaak mis gaat bij organisatieveranderingen, veranderingen stranden of niet beklijven. Zij biedt (gelukkig …) een wenkend perspectief: met het schone, het ware en het goede kan richting gegeven worden om uiteindelijk een organisatie met een hart te bereiken. Op een leerzame, kritische maar ook humoristische wijze zal Ina, met behulp van een prachtige presentatie, de deelnemers meenemen in haar verhaal. Het boek zelf is na haar presentatie, met korting voor onze leden, verkrijgbaar. Een aanrader. 

Na de pauze is het woord aan Geesje Bos, adviseur Arbeidsverhoudingen bij de AWVN. Geesje geeft de deelnemers een toelichting op de masterclass ‘Gesprekstechnieken en Dossiermanagement’, die binnenkort in samenwerking met de AWVN en Sociaal Werk Nederland aan de leden wordt aangeboden. Hoe voer je het goede gesprek? Hoe zorg je dat je communicatie effectief is en je je doel bereikt? Steeds meer van belang, voor P&O’ers, maar ook voor leidinggevenden, vanwege het huidige wettelijk kader in de WWZ (ontslagrecht) en in verband met te voeren gesprekken met medewerkers in het kader van duurzame inzetbaarheid (loopbaanbudget). Binnen een dag het wettelijk kader in beeld, nieuwe vaardigheden opgedaan,  en meer inzicht in jezelf. 

Ook op het programma deze middag: Charlotte Koopman, advocaat bij de Koning Vergouwen Advocaten. Vol enthousiasme over haar vak en over de nieuwste ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie, zal zij de deelnemers vertellen hoe je alvast als organisatie kunt anticiperen op de afspraken die straks voortkomen uit het Regeerakkoord. Ook zal zij (kort) ingaan op de huidige privacy-regels en wat hierin vooral voor het P&O-vak van belang is om rekening mee te houden, zoals bewaartermijnen van dossiers.

Andere onderwerpen die op het programma staan, maar nog niet helemaal rond: informatie over de uitvoering van het derde WW-jaar en de subsidiemogelijkheden bij FCB over Slim in werk en de bouwplaatsen. Meer informatie volgt.

Locatie

Hogeschool Domstad

Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht

Contactpersoon

Sociaal Werk Nederland

Tarieven

  • gratis: € 0