Onderwerpen die aan de orde komen tijdens het OPOF van 23 november: register Sociaal Werk en register SKJ, cao-actualiteiten zoals het derde WW-jaar, de werkkostenregeling in relatie tot het loopbaanbudget, functiebeschrijving  en – waardering. Zodra het volledige programma bekend is zullen we deze plaatsen onder dit evenement.

Locatie

Hogeschool Domstad

Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht
Nederland

Contactpersoon

Vivian van Gameren

Tarieven

  • gratis: € 0