Gezag van rechters, van mediators, van raadslieden is niet meer automatisch en moet elke dag opnieuw verdiend worden. Daarnaast is persoonlijk gezag van de gezagsdrager veel meer op de voorgrond komen te staan. Dat heeft belangrijke gevolgen voor hoe wij met conflicten omgaan. Modern omgaan met conflicten houdt in dat je de mensen en hun conflicten voorop stelt en niet de juridische puzzel. Kernwoorden van moderne conflictbehandeling zijn transparantie, communicatie en responsiviteit. Moderne gezagsdragers nemen betrokkenen serieus en doen hun best partijen een volwassen en volwaardige rol te laten spelen in hun zaak. 'Serieus nemen' is hier zowel juridisch (de partij als drager van rechten en plichten) als menselijk (de partij als iemand met behoeften, wensen en belangen).

Wilt u ook reageren? Log dan eerst in
Er zijn nog geen reacties om weer te geven.
  • André Verburg

    Universiteit Utrecht
    André Verburg is staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarnaast is hij verbonden aan de Universiteit Utrecht en het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing.