’Met een nieuw kabinet een nieuw sociaal juridisch klimaat?! ’’

Het nieuwe kabinet Rutte III is van start gegaan. We zien een ander sociaaljuridisch klimaat dan voorheen. De herijking van de commissie-Wolfsen over de 1e lijn rechtshulp  wordt doorgevoerd, incassopraktijken worden verder aangepakt, de schuldhulpverlening moet toegankelijker worden en de beslagvrije voet moet nu toch echt gerespecteerd gaan worden, ook door overheden! We gaan in het congres van 2018 spreken over die wijzigingen van het rechtsstelsel en de positie van de burgers, over ontwikkelingen in de aanpak van armoede en schuldhulpverlening, de dienstverlening van de Belastingdienst, over alternatieve vormen van sociale dienstverlening in de sociale zekerheid. En hoe doen we het in de praktijk als sociaal raadslieden? Een enerverend congres voor sociaal raadslieden, sociaal werkers en andere sociaaljuridische dienstverleners en hulpverleners. Voor dit congres zijn punten te behalen voor het beroepsregister van het Registerplein. Leden van het pluspakket LOSR van Sociaal Werk Nederland betalen slechts 100,00 euro niet leden 225,00 euro voor deelname. Bij aanmelding van 5 deelnemers door lidorganisaties pluspakket LOSR, is telkens de vijfde deelnemer gratis. 

Locatie

NBC Nieuwegein

Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein

Contactpersoon

Sociaal Werk Nederland

Tarieven

  • Tarief voor leden met pluspakket: € 100

    Exclusief BTW
  • Tarief voor niet leden pluspakket: € 225

    Exclusief BTW