Inspiratiebijeenkomst: 9.00 - 14.15 uur. Doelgroep: directeur / bestuurders lidorganisaties Sociaal Werk Nederland, wethouders en beleidsmedewerkers gemeenten, stakeholders. 
Algemene Ledenvergadering: 14.30 - 16.30 uur. Doelgroep: alleen directeur / bestuurders lidorganisaties Sociaal Werk Nederland.

Op woensdag 29 november a.s. houdt Sociaal Werk Nederland de Algemene Ledenvergadering. In het ochtendprogramma bespreken we de ontwikkelingen in het sociaal domein en gemeenten. Daarbij richten we ons op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. De inspiratiebijeenkomst Gemeenten en sociaal werk gaat over belangrijke maatschappelijke trends, de grootste lessen in de transformatie van het sociaal domein, de rol en zeggenschap van verschillende partijen daarin zoals gemeenten, verschillende stakeholders en burgerinitiatieven. Hoe kan het sociaal domein én de lokale democratie verstrekt worden? Wat geven we mee aan de nieuwe coalities in 2018?

Met bijdragen van Jantine Kriens, algemeen directeur VNG en Kim Putters, directeur Sociaal Cultureel Planbureau.
 

Algemene Ledenvergadering
Voorzitter Marijke Vos en directeur Lex Staal presenteren de plannen van Sociaal Werk Nederland voor komende periode en gaan met u in gesprek over wat er volgens u nodig is om landelijk het sociaal werk te versterken.

Ook presenteren we de uitkomsten van een quicksan onder leden over hun ervaringen met de inkoop door gemeenten en geven een handreiking Naar opgave- en gebiedsgericht inkopen in het sociaal domein.

Verder staan de cao en de nieuwe afspraken met FCB op de agenda.

Locatie

Van der Valk Hotel Utrecht

Winthontlaan 4 - 6
3526 KV Utrecht

Contactpersoon

Vivian van Gameren

Tarieven

  • Kosteloos: € 0