In deze module bouwen we voort op de ervaringen opgedaan in thematranche welzijn en in ontwikkeltrajecten in diverse gemeenten. Met deze module krijgt u actuele kennis en inzichten en deelt u met elkaar ervaringen hoe u outcomegericht werken een impuls kunt geven.  Er is ook ruimte voor het delen van elkaars goede voorbeelden.

Sessie 1:              Outcome gericht werken: Waarom en wat levert het op? Introductie kwaliteitskompas, maatschappelijke resultaten en (outcome)indicatoren.

Sessie 2:              Zichtbaar maken van de outcome van voorzieningen welzijnswerk: Waarom en hoe? En welke meetinstrumenten kun je inzetten?

Sessie 3:              Leren van goede voorbeelden: Wat is daarvan te gebruiken in de eigen praktijk? Er wordt zowel op outcome van individuele als collectieve voorzieningen ingegaan.

Movisie begeleidt module 2. Movisie is een landelijk kennisinstituut dat zich richt op sociale vraagstukken. Movisie-adviseur Hilde van Xanten en collega’s zijn actief in het programma Kwaliteit en Outcome, waarin samengewerkt wordt met gemeenten, aanbieders en burgers. Doel is om outcomegericht werken een impuls te geven en samen met partners de toepassing in de praktijk te versterken. 

  • Do 12 september 2019
  • Do 26 september 2019
  • Do 10 oktober 2019

Locatie

Sociaal Werk Nederland

Koningin Wilhelminalaan 3 (2 hoog)
3527 LA Utrecht
307210721

Contactpersoon

Sociaal Werk Nederland

Tarieven

  • “Impact en outcome sociaal werk”: € 950

    De prijs is exclusief BTW. Bij aanmelding van alle drie de modules, wordt de korting (totaalprijs 2500,-- excl btw) automatisch doorberekend.