Op de agenda van de ledenvergadering staan in ieder geval de volgende onderwerpen:

•    Vaststellen mandaat nieuwe cao. De huidige cao loopt af op 30 juni 2019. De cao-onderhandelingen om tot een nieuwe cao te komen, starten op 15 april a.s. Voorafgaand aan de ALV wordt input opgehaald, onder andere door middel van regiobijeenkomsten, om te komen tot een breed gedragen mandaat waarin de leden zich herkennen.

Tijdens deze ALV legt het bestuur van Sociaal Werk Nederland het voorgenomen mandaat voor aan de leden. Het mandaat geeft het kader aan waarbinnen de cao onderhandelingsdelegatie afspraken mag maken tijdens de onderhandelingen.

•    Voordracht nieuwe bestuursleden. Zij vervullen de vacatures die ontstaan door het vertrek van Egbert Oppenhuizen (per 1 februari a.s.) en Jeanny van den Berg (per 1 maart a.s.). De gesprekken met kandidaten vinden plaats in februari.
•    Voordracht Eric van der Burg als nieuwe voorzitter. Zie ook het persbericht onder 'Media en downloads'.
 

Locatie

MeetingDistrict

Blokhoeve 2
3438 LC Nieuwegein
030 6059050

Contactpersoon

Lineke Lammen

Tarieven

  • Extra Algemene Ledenvergadering: € 0