De inschrijving is gesloten, er zijn geen plaatsen meer beschikbaar voor deze module

In deze module bouwen we voort op de ervaringen opgedaan in thematranche welzijn en in ontwikkeltrajecten in diverse gemeenten. Met deze module krijgt u actuele kennis en inzichten en deelt u met elkaar ervaringen hoe u outcomegericht werken een impuls kunt geven.  Er is ook ruimte voor het delen van elkaars goede voorbeelden.

13 december 2018  Sessie 1:           Outcome gericht werken: Waarom en wat levert het op? Introductie kwaliteitskompas, maatschappelijke resultaten en (outcome)indicatoren.

10 januari 2019       Sessie 2:           Zichtbaar maken van de outcome van voorzieningen welzijnswerk: Waarom en hoe? En welke meetinstrumenten kun je inzetten?

31 januari 2019       Sessie 3:           Leren van goede voorbeelden: Wat is daarvan te gebruiken in de eigen praktijk? Er wordt zowel op outcome van individuele als collectieve voorzieningen ingegaan.

Locatie

Sociaal Werk Nederland

Koningin Wilhelminalaan 3
3527 LA Utrecht

Contactpersoon

Sociaal Werk Nederland

Tarieven

  • Cursusbedrag: € 950