Namens het strategische netwerk Jongerenwerk en de gemeente Tilburg nodig ik u, wethouders jeugd, beleidsmedewerkers en managers jongerenwerk van harte uit voor een inspirerend congres over het jongerenwerk. Hoe draagt jongerenwerk bij aan het voorkomen van zorg? En hoe slagen ze er toch steeds maar weer in om juist ook kwetsbare jongeren te helpen om hun talenten te ontplooien?

Wethouders met een hart voor jongeren spreken elkaar op dit congres. We kijken over de grens naar Vlaanderen om te zien hoe ze bijvoorbeeld in Mechelen hun jongerenwerk positioneren en welke succes-indicatoren zij hanteren. Maar de focus ligt natuurlijk op het jongerenwerk in Nederland, vooral op de huidige functies en taken ervan als onderdeel van lokaal beleid rond jeugdhulp, veiligheid en onderwijs. Kortom: hoe werken we aan een sterke sociale basis voor jeugd! En bovendien: we praten niet alleen óver jongeren, maar ook mét hen. Dat gebeurt in interactieve sessies van het spraakmakende jongerenwerk van R-Newt uit Tilburg.

Het congres is een initiatief van het strategisch netwerk jongerenwerk. Hierin nemen deel: NJI, BVJONG, MINVWS, gemeente ’s-Hertogenbosch, Youth Spot, Verdiwel, Erasmus+ en Sociaal Werk Nederland. Het congres wordt medegefinancierd door MINVWS.

Ik zie uit naar uw komst, Namens gemeente Tilburg, Marcelle Hendrickx, wethouder

Kosten: Deelname aan dit congres is €100,00. De factuur voor deelname krijgt u separaat toegezonden.

Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd? In dat geval kunt u een collega opgeven om uw plek in te nemen. Lukt dat niet en annuleert u korter dan 2 weken voor het congres, dan zijn wij genoodzaakt de volledige deelname kosten in rekening te brengen.

Locatie

R-newt

Veemarktstraat 39
5038 CT Tilburg

Contactpersoon

Vivian van Gameren

Tarieven

  • Kosten congres: € 100