De brancheorganisaties SWN, BMK en BK organiseren in november vier regiobijeenkomsten voorschoolse educatie. Tijdens deze bijeenkomsten geeft Rob Vergeer een overzicht over huidige eisen, toekomstige wijzigingen en nieuwe beleidsuitgangspunten voor de voorschoolse educatie.

Na een korte pauze verzorgt Ana del Barrio Saiz een inspirerende en interactieve sessie over ‘Partnerschap met ouders in de voorschoolse educatie’.

De bijeenkomsten zijn primair gericht op organisaties in kleinere gemeenten, maar staf en leidinggevenden van organisaties in grotere gemeenten zijn ook van harte welkom. Je kunt je nu inschrijven!

 

Programma

Ontvangst vanaf 13.00 uur

13.15 uur Start, Welkom

13.20 presentatie Rob en mogelijkheid voor vragen

14.15 Koffie-thee

14.30 Werksessie Ana del Barrio

16.00-16.30 Afsluiting met een drankje

Locatie

De Waag

Nieuwmarkt 4
1012 CR Amsterdam

Contactpersoon

Sociaal Werk Nederland

Tarieven

  • Gratis: € 0