Sinds de opkomst van wijk- en buurtteams worden sociaal werkers meer geconfronteerd met financieel-juridische problemen van burgers dan voorheen. ‘’je ziet achter de voordeur opeens allemaal blauwe brieven liggen’’ aldus een sociaal werker.  En wat doe je dan als wijkteam en wie zet je in voor deze problematiek ? De positie en functie van sociaal raadslieden is als gevolg van de opkomst van wijkteams  vaak veranderd. Worden sociaal raadslieden generalisten of blijven zij specialisten ? Gaan zij in een wijkteam werken of blijven zij als aparte afdeling werken of een combinatie daarvan ? Een belangrijk vraagstuk is ook  of wijkteams voldoende zijn toegerust om complexe financiële problemen van burgers  te kunnen aanpakken. De LOSR organiseert een bijeenkomst over deze ontwikkelingen. Aanmelden kan via de website vanaf 15 september 2018.

Voor meer informatie: ernst radius, 06-22-73506 , radius@sociaalwerk.nl

Locatie

se7en

Mariaplaats 7
3511 LH Utrecht

Contactpersoon

Sociaal Werk Nederland

Tarieven

  • gratis: € 0