Sociaal Werk Nederland organiseert i.s.m. Child Care International (CCI) een studiereis naar Hamburg, Duitsland. 

Thema van de studiereis is voorschoolse educatie in het sociaal domein in internationaal perspectief. Dit jaar gaan we op bezoek bij een grote innovatieve aanbieder voor voorschoolse educatie in Hamburg. Gedurende de reis komen de volgende onderwerpen aan bod: 

  • de sociale functie van kinderopvang met ve in een achterstandswijk 
  • uitdagingen en oplossingen in de omgang met vluchtelingenkinderen 
  • de situatie in de landelijke omgeving buiten de stad

Programma op hoofdlijnen

We zullen drie verschillende kindercentra (0-6 jaar) bezoeken: een centrum in een achterstandswijk, een centrum dat veel kinderen van asielzoekers/statushouders opvangt en een centrum in de landelijke omgeving vlakbij Hamburg. Elk bezoek zal bestaan uit een inleiding door de leidinggevende over de organisatie over o.a. visie en werkwijze; een rondleiding door de voorziening waarbij de deelnemers de praktijk kunnen ervaren en in gesprek gaan met (pedagogisch) medewerkers; en tijd voor vragen, discussie en reflectie.

We sluiten de reis af met een gesprek met een deskundige van de advies- en ondersteuningsdienst van Elbkinder. In dat gesprek kunnen we nog eens dieper op de onderwerpen van deze reis ingaan en de meer beleidsmatige aspecten bespreken.

Op dinsdag zullen we aan het einde van de middag een boottocht over de Elbe maken en een wandeling door het Treppenviertel van Blankenese.

Waarom Hamburg

De stadsstaat Hamburg, van oudsher een rode stad, besteedt veel geld en energie aan de ontwikkeling van jonge kinderen en het bestrijden van achterstanden. Onze kinderopvangpartner in Hamburg is de voormalige stedelijke kinderopvang Elbkinder met een capaciteit van bijna 30.000 kindplaatsen. Elbkinder is een innovatieve organisatie met veel aandacht voor de kwaliteit van de kindercentra en van de medewerkers. De kindercentra hebben verschillende functies: het mogelijk maken van de combinatie van zorg en werk voor ouders, de brede ontwikkeling van kinderen, ontwikkelingsstimulering van kinderen met achterstanden (welzijnsfunctie), inclusie van kinderen met een beperking, en het ondersteunen van gezinnen met jonge kinderen. Elbkinder heeft kindercentra met bijzondere kenmerken waaronder pedagogiek, architectuur, relatie met buurt, ouder-kind centra, werk met migranten en expertisecentra voor kinderen met beperkingen.

Voor wie?

Deze studiereis is bedoeld voor management en directie van kinderopvangorganisaties; beleidsmedewerkers van gemeenten, kennisinstituten en ministeries.

Locatie

Contactpersoon

Stephanie Gross

Tarieven

  • Studiereis naar Hamburg 2018 (CCI i.s.m. SWN): € 835

    Bij 16 tot 20 deelnemers bedraagt de prijs € 835 per persoon. In deze prijs is inbegrepen: vervoer met luxe VIP bus, hotel (eenpersoonskamers), 2 x ontbijt, lunch en diner, 1 x koffietafel, kosten voor de bezoeken, voorbereiding, reisbegeleiding. Niet inbegrepen zijn drankjes, uw persoonlijke uitgaven en een eventuele reis- en annuleringsverzekering. Annuleringsvoorwaarden: Indien u onverhoopt moet afzeggen, kunt u een vervanger opgeven. Bij annulering zal Childcare International onderzoeken welke variabele kosten zoals hotel en eten nog gerestitueerd kunnen worden. Het resterende bedrag zal gefactureerd worden.