Je kunt de start van de zomer eigenlijk niet beter vieren dan naar een mooie zonnige bijeenkomst voor de P&O’ers in de sector te gaan… een plek waar je vakgenoten uit de branche kunt ontmoeten om kennis en ervaring te delen, informatie kunt vergaren op het gebied van arbeidsrecht en cao en geinspireerd wordt door ontwikkelingen in HRM en arbeidsmarkt.

Wat kunnen de deelnemers deze keer verwachten?

Om 10 uur trapt Maaike Verheul van Sociaal Werk Nederland af met actualiteiten rondom de cao en arbeidsmarkt: de cao-app (happt u m al?), subsidie(mogelijkheden) voor werkgevers, stand van zaken van de generatieregeling, stijging van het ziekteverzuim, et cetera.

Daarna is het woord aan Arthur Hol, advocaat en organisatiepsycholoog en vanuit die beide rollen gewend om vraagstukken op multidisciplinaire wijze te benaderen. Tijdens deze ochtend zal hij op interactieve wijze aandacht besteden aan de trends op HRM-gebied en nieuwe vormen van organiseren. Hij zal de deelnemers uitdagen om vragen en oplossingsrichtingen te formuleren over onder andere zelfsturende wijkteams en de nieuwe rol van HR en daarnaast zijn eigen visie geven op hoe medewerkers in een organisatie, ieder vanuit hun eigen rol, om kunnen gaan en sturing kunnen geven aan veranderingen.

Om ongeveer half 12 is het podium voor Jacqueline Beekman, projectleider Armoede en Schulden bij Sociaal Werk Nederland. Wist u dat 62% van de werkgevers te maken heeft met personeel met financiële problemen? En dat een werkgever al snel 13 duizend euro per jaar kwijt is aan een werknemer met financiële problemen? Jacqueline vertelt de deelnemers onder andere over stress die als gevolg van schulden het functioneren van de werknemer beinvloedt. Hoe herken je als werkgever de signalen? Wat kun je als organisatie doen?

Na een kop soep en een kroketje vertelt Martine Broere van het NIBUD eveneens over armoede en schulden in Nederland. Zij gaat in op praktische zaken voor werkgevers, zoals  de hoogte van de beslagvrije voet, schuldhulpverlening, loonbeslag en hoe je als werkgever om gaat met deurwaarders.

Lukt het een zieke werknemer niet om te reintegreren en een passende functie te vervullen in de eigen organisatie, dan moet er op zoek gegaan worden naar passende arbeid in een andere organisatie. Dit wordt tweede spoor genoemd. Wat houdt dit tweede spoor voor werkgevers in? Welke stappen moet je nemen? Dick Boon, bedrijfsarts bij ArboNed, informeert de deelnemers over de belangrijkste punten.

Locatie

Cursus en vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht

Contactpersoon

Sociaal Werk Nederland

Tarieven

  • gratis: € 0