Voor leden die aan de slag willen met het Kwaliteitslabel Sociaal Werk organiseren we in samenwerking met 2 lidorganisaties en een certificeerder een informatiebijeenkomst met korte workshops. 

De bijeenkomst is bedoeld voor leden die geinteresseerd zijn in het Kwaliteitslabel en die zich in de orienterende fase of aan het begin van het traject bevinden. U krijgt (achtergrond)informatie over het Kwaliteitslabel, de toetsingsvarianten, de normen en een algemeen stappenplan. Sterker sociaal werk, die eind 2017 gecertificeerd zijn voor het Kwaliteitslabel, en Bindkracht 10, die ver gevorderd in het traject zijn richting de audit, delen hun ervaringen en geleerde lessen. Certificeerder Lloyds, die o.a. de audit bij Sterker heeft uitgevoerd, verzorgd een introductie in de methode van waarderend auditen en informeert over de audit. Daarnaast is er volop ruimte om uw vragen te stellen aan Sterker, Bindkracht10, Lloyds en Sociaal Werk Nederland! 

Locatie

De Biezanthijn (Thijs Aalderszaal A (3))

Waterstraat 146
6541 TN Nijmegen
024 - 378 3190

Contactpersoon

Stephanie Gross

Tarieven

  • gratis: € 0