Op 16 mei is de Algemene Ledenvergadering van Sociaal Werk Nederland. Ditmaal is er geen inhoudelijk programma, omdat de ALV wordt gecombineerd met het eerste jaarcongres van Sociaal Werk Nederland. 

9.00 uur        Opening door Marijke Vos, voorzitter

9.05 uur        Sociaal Werk Nederland: koers van de vereniging, door directeur Lex Staal

  • Terugblik: Vaststellen jaarverslag 2017
    • Bijlage 1: Financieel jaarverslag Sociaal Werk Nederland 2017
    • Uitgebreid jaarverslag
    • Infographic jaarverslag
  • Vooruitblik: speerpunten komende maanden

9.45 uur        Rondvraag en sluiting
 

Locatie

Fort Voordorp

Voordorpsedijk 28b. Navigatie adres: Voordorpsedijk 28a.
3737 BK Groenekan
030 – 273 53 54

Contactpersoon

Lineke Lammen

Tarieven

  • Algemene Ledenvergadering 16 mei 2018: € 0