Programma Regiobijeenkomst Taalniveau 3F in peuteropvang met voorschoolse educatie - Weesp

  • Inloop
  • Stand van zaken en ontwikkelingen in het beleid rond voorschoolse educatie (Rob Vergeer)
  • Korte pauze
  • Een geschikte taaltoets en taalcursus kiezen (Sardes)
  • Afsluiting