Beroepskrachten in de voorschoolse educatie moeten taalniveau 3F gaan beheersen, op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. Dat geldt met ingang van 1 augustus 2019 voor beroepskrachten in de kleine gemeenten (G-overig). Deze gemeenten ontvangen in 2018 voor het laatst nog extra budget van het Rijk voor het realiseren van dit hogere taalniveau. Het is belangrijk om dit nog in 2018 te besteden; na 2018 is hiervoor vanuit het Rijk geen geld meer beschikbaar. 

Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang nodigen u uit voor een regiobijeenkomst over taalniveau 3F in de voorschoolse educatie.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor leidinggevenden van voorschoolse voorzieningen met VVE in de kleinere gemeenten (G-overig). Ook beleidsmedewerkers van deze gemeenten zijn van harte welkom. 

Locatie

Bibliotheek Weesp

Oudegracht 67
Weesp

Contactpersoon

Stephanie Gross

Tarieven

  • : € 0

    gratis