Sessies

Workshop: "Toeslag of tegenslag?"

Toeslagen vormen een belangrijke bron van inkomen. Voordat je het weet wordt de toeslag een tegenslag. Naast vele tegenslagen mbt de toekenning van toeslagen in deze workshop aandacht voor:

• Invoering 10%-regeling (vertrek partner)

• Invoering kostendelersnorm in betalingscapaciteit/kwijtschelding

• Beslag op toeslagen

• Wetswijziging stroomlijning invordering belastingen en toeslagen

Sprekers

 • AndrĂ© Moerman

Workshop: "Hoe werkt de zorgverzekeringslijn en wat komen zij zoal tegen"

Tijdens deze workshop deelt Niki Frinking-van Loon, trainer en accounthouder SRL bij Zorgverzekeringslijn, de inzichten en mogelijkheden van het voorkomen en oplossen van zorgverzekeringsschulden en onverzekerdheid.

U krijgt uitleg over de wijzigingen in de wanbetalersregeling, de regelingen rondom onverzekerden en zorgverzekering bij detentie.

Er is ruimte om praktijkvoorbeelden te delen en advies te krijgen voor het aanpakken van veelvoorkomende problemen met zorgverzekeringen.

Sprekers

 • Niki Frinking-van Loon

Workshop: "CJIB, stand van zaken en ervaringen met ketenloket"

Besproken wordt onder anderen:

Maatschappelijk Verantwoord Innen & Incasseren

 • Nieuw betalingsregelingen beleid
 • Burgerportaal
 • Ontwikkelingen

Sprekers

 • Jolanda Blumers

Workshop: "Belastingdienst: schuldenproblematiek en Stellateams"

Een groeiend aantal mensen heeft te maken met problematische schulden.

Steeds complexere omstandigheden maken het vaak moeilijk om tot een oplossing te komen.

Bij wie kunt u hiervoor terecht binnen de Belastingdienst? En wat wordt er gedaan om u optimaal te ondersteunen.

Sprekers

 • Janneke Kers
 • Anne Wedzinga-Dullaart

Workshop: "De echtscheiding: niet alleen een juridisch proces"

Tijdens deze workshop zullen de gespecialiseerde familierechtadvocaten van Van Haeften & Braat advocaten samen met u in vogelvlucht de gevolgen van de echtscheiding doornemen. 

Onderwerpen als het ouderschapsplan, alimentatie, de vermogensrechtelijke afwikkeling, waaronder de echtelijke woning passeren de revue.

Niet alleen zullen de juridische aspecten van de scheiding worden besproken, maar ook de sociaal emotionele gevolgen, zoals het rouwproces en de gevolgen van een echtscheiding voor de kinderen.

Sprekers

 • Maartje Braat

Workshop: "Actuele stand van zaken Toeslagen"

"Actualiteiten Toeslage 2018"  

De actualiteiten voor het jaar 2018 zullen worden besproken. Er zal onder andere stil worden gestaan bij de herinvoer van 10%-regeling met enkele berekeningsvoorbeelden. Daarnaast de invoer van de correcte huishoudsamenstelling en de veranderingen daardoor in ‘Mijn toeslagen’.


 

Sprekers

 • Huib Neirinckx

Workshop: "Samenwerking bibliotheken, belastingdienst en sociaal raadslieden werk"

In deze workshop wordt aandacht besteed aan het convenant Belastingdienst/ Koninklijke Bibliotheek.

Een onderdeel is invulling van spreekuren bij de bibliotheek. Ervaringsdeskundigen geven aan welke activiteiten zij zijn gestart en wat de ervaringen daarbij zijn geweest.

We gaan in gesprek over het waarom en hoe.

Sprekers

 • Ellen Baas
 • Brenda Jacobs

Workshop: "Maatwerk met de Omgekeerde Toets"

"De omgekeerde toets"

Maatwerk bieden lijkt wel eens lastig samen te gaan met het toepassen van wet- en regelgeving. Met de integrale werkwijze van de omgekeerde toets kan de gemeente burgers een besluit op maat bieden, zonder de wet- en regelgeving uit het oog te verliezen. Dit omgekeerde denkkader sluit aan bij het effect dat de burger en de gemeente willen bereiken en de bedoeling van de wetgeving. In de workshop komen de stappen van de omgekeerde toets aan bod en zal ook de nodige casuïstiek worden behandeld.

Sprekers

 • Sanne Leijen

Workshop: "Sociaal juridische dienstverlening in buurtteams in Utrecht"

In deze sessie praten we jullie bij over hoe we het Sociaal Raadsliedenwerk in Utrecht georganiseerd hebben, en in de nabije toekomst verder willen ontwikkelen. Daar wisselen we ook graag gedachten over uit met de aanwezigen!

Sprekers

 • Martijn Vetketel

Workshop: "Werkwijze Stichting urgente noden en samenwerking met sociaal raadslieden en gemeenten"

Hoe werkt een bureau van Stg. Urgente Noden? (SUN)

Tijdens deze workshop zullen coördinator Micky van Gerven van SUN Lekstroom en Nathalie Boerebach (directeur Stg. Urgente Noden Nederland) vertellen over de werking van de ruim 26 SUN-bureaus die in 100 gemeenten actief zijn en daar noden lenigen van mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Hulpverleners -ook sociaal raadslieden- kunnen via SUN een aanvraag indienen en op die manier een financiële gift als vangnet of als trampoline voor hun cliënten aanwenden: maar weten de deelnemers hoe een SUN-bureau werkt? Samen verkennen we de geschiedenis en werkwijze van SUN-bureaus en op welke manier zij flankerend kunnen zijn aan vigerend gemeentebeleid. Ook komt aan de orde welke innovatieve vormen van ondersteuning wij ontwikkelen en welke ambities SUNN heeft als het gaat om signalering en vernieuwing op het gebied van maatschappelijke vraagstukken rondom noden, armoede en schulden. Een workshop die interessant is voor deelnemers die meer willen weten over caritas, filantropie en de rol van SUN en iedereen die gebruik wil (gaan) maken van bestaande SUN-bureaus of er een wil helpen oprichten in haar/zijn eigen werkgebied.

Sprekers

 • Nathalie Boerebach
Wilt u ook reageren? Log dan eerst in
Er zijn nog geen reacties om weer te geven.